به وب سایت رسمی هیات بدمینتون شیراز خوش آمدید

سرکارخانم پروانه شهدوست به عنوان دبیر انجمن بدمینتون کارگران استان فارس انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش کارگران استان فارس: جلسه انجمن بدمینتون کارگران فارس با حضور رئیس هیات ورزش کارگران استان امید جواندل اعضای هیئت رئیس انجمن بدمینتون کارگران اقای ...