معرفی
مسابقات همگانی در شیراز برگزار گردید این مسابقات طی دو روز در دو گروه بانوان و آقایان در تالار بدمینتون شیرازبا شرکت 250 نفر برگزار گردید شرکت کنندگان از گروهای ورزش صبحگاهی پارکهای آزادی ، خلدبرین ؛ جنت و بعثت ، حجاب و نرجس در این مسابقات به رقابت پرداختند که در پایان در قسمت آقایان به ترتیب آقایان اژدرنیا ، خداپرست ، جاویدی و زارعی مقامهای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند .

Related Projects