مسابقات بدمینتون قهرمانی نوجوانان استان
معرفی
مسابقات بدمینتون انفرادی و دوبل قهرمانی نوجوانان استان با حضور ۴۳ ورزشکار بصورت دوحذفی به میزبانی شهرستان مرودشت در مورخه ١/۵/٩۵ برگزار شد و در پایان نتایج زیر بدست امد درقسمت انفرادی بهراد یزانی ازشیراز مقام اول _محمد چهارمالی_از شیراز مقام دوم محمد رضا قیصری ازمرودشت مقام سوم دوبل: هادی غلامی،علی ازادی از مهر( گله دار) محمد خانعلی زاده،میلاد یونسی از مرودشت علی ابراهیمی_احمدی پور از مهر( گله دار)

Related Projects