معرفی
مسابقات بدمینتون قهرمانی استان پیشکسوتان آقایان یادواره پیشکسوت مرحوم هاشم نجاتی با میزبانی بسیار شایسته هیات بدمینتون شیراز و باشرکت تیمهایی ازشیراز ، جهرم ، فسا ، ارسنجان و ممسنی درتاریخ ۹۶/۱۰/۸ درتالار بدمینتون برگزارگردید. این مسابقات درپنج رده سنی و در قالب۵۰ نفر شرک​ت کننده داشت که بیشترین ورزشکار ازشهرستان شیراز بود. بازی ها به صورت دوره ای طی دومرحله انجام گرفت که درخاتمه شیرازی ها درهر پنج رده سنی سکاندار مدالهای طلایی شدند. به نفرات برترازسوی رییس محترم هیات بدمینتون استان فارس آقای دکترحاجیزاده و جمعی از مسولین شهرجناب آقای سیروس پاک فطرت ، مجیدشمس ،و جوادشهابی حکم و مدال اهداشد. مقامهای کسب شده رده سنی+۳۵ مقام اول : امیرخلیفه از شیراز مقام دوم : صادق چاشنی گر از جهرم مقام سوم : محمدامینی لاری از شیراز رده سنی+۴۰ مقام اول : علی خلقی از شیراز مقام دوم : حسام الدین ربیعی از جهرم مقام سوم : تورج سبوکی از شیراز رده سنی+۴۵ مقام اول : علی اصغرعدلبند  از شیراز مقام دوم : جمشیدمینا از ممسنی مقام سوم : محمدفاخر از جهرم رده سنی+۵۰ مقام اول : ابراهیم راضی از شیراز مقام دوم : رضا مشتری از شیراز مقام سوم : محمد علی وفامند و غلامرضا لشکری از شیراز رده سنی +۶۰ مقام اول : رضا باصری از شیراز مقام دوم : مهدی یغمور از شیراز مقام سوم : داریوش رضایی از شیراز کادراجرایی: آقایان ابراهیم راضی نماینده هیات استان ، مهدی یغمور سرپرست مسابقات و مهوش خرمی نژاد:نماینده هیات شیراز داوران: آقایان فوادچهارمالی :سرداور حسین اشک تراب ، فرشادکیانی مهر ، سعیدوفامند ، محمدرضا اژدرنیا ، محمدحبی ، کامبیز شهدی ، مهدی فیروزی و شاهین راضی.

Related Projects