مسابقات بدمینتون بانوان جام  رمضان
معرفی
مسابقات دوبل بدمينتون بانوان به مناسبت جام مبارك رمضان كه در ايام مبارك رمضان به شكل دو حذفى بعد از اذان مغرب و عشا در تالار بدمينتون در جريان بود به پايان رسيد و پس از حدودآ ٦٠ بازى نتايج زير بدست أمد. مقام اول: نگار فتح پور و سودابه ى محمودى مقام دوم: آيدا محمدى پور و الناز فرهادغلامى مقام سوم مشتركآ خانمها مينا زحمت كش و روحاروايى سر داور مسابقات متين هاشمى و داوران قضاوت كننده خانمها ناهيد جوانمردى، مريم تبرزد، آرزو منوچهرى، أرام سجادى، هدى ميرزايى بودند.

Related Projects