مسابقات بانوان کارمندان شیراز در تاریخ۹۶/۱۰/۱درتالار بدمینتو​ن شیراز برگزار شد
معرفی
مسابقات بانوان کارمندان و ارگانهای شیراز درتاریخ ۹۶/۱۰/۱ درتالاربدمینتو​ن شهرستان شیراز و با حضور تیمهایی ازتامین اجتماعی،شهرداری،دادگستری،دانشگاه شیراز و خطوط لوله گاز برگزار گردید. مسابقات دریک جدول دوره ای و سپس بصورت تک حذفی برگزارشد و درنهایت نتایج ذیر به دست آمد: مقام اول ویدا طالبی از تیم شهرداری مقام دوم بهار زهرا اسماعیلی از تیم دادگستری مقام سوم الهه افکاری از تیم دانشگاه شیراز مقام چهارم ازتامین اجتماعی خانم ساناز غریب درخاتمه به قهرمانان ازسوی اداره تربیت بدنی شهرستان شیراز توسط نایب رئیس بانوان سرکارخانم جوانمردی حکم مدال و جوایزی اهداشد. عوامل اجرایی:سرکار خانم مریم طاهریان سرداور، مهوش خرمی نژاد سرپرست مسابقات داوران :میناحبه ذا،فریبازکیان،حبیبه محبوبی مربیان عزیز که قبول زحمت کردند سرکارخانم پروانه شهدوست،فروغ خیرآبادی،راضیه یحیایی

Related Projects