معرفی
به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت یاد وخاطره ی شهیدان رجایی و باهنر مرحله دوم مسابقات بدمینتون رنکینگ جوانان استان به میزبانی شایسته شهرستان شیراز درتاریخ جمعه ۹۶/۶/۱۰که روزجهانی داوران هم نامگذاری شده بوددرتالار بدمینتون تختی برگزار گردید در این مسابقات که باشرکت ۴۵بازیکن ومربی ازشهرستانهای شیراز/زرقان/مرودشت/جهرم/فیروزآباد/لارستان درقسمت یکنفره ودونفره به رقابت پرداختند دربخش یکنفره بازیها بصورت تک حذفی ودربخش دونفره بازیها دردوجدول ۵و۴تایی بصورت دوره ای برگزارگردید ونتایج زیربدست آمد. درقسمت یکنفره مقام اول:محمدچهارمالی(شیراز) مقام دوم:محمدرضا قیصری(مرودشت) مقام سوم مشترک:علی یزدانی( شیراز)امیرحسین فاخر(جهرم) درقسمت دونفره مقام اول:رضاشعیب پیشه ومحمدکارگر(جهرم) مقام دوم:غلامحسین کشاورز و علی کارگزار( شیراز) مقام سوم مشترک:امیرحسین هادی ومحمدرضاجعفری(زرقان) شایان هوشمندومحمدداورپناه(جهرم) همچنین درهمین روزقبل ازانجام بازی فینال یکنفره جناب آقای دکترحاجیزاده رییس محترم هیات بدمینتون استان جناب آقای راضی رییس محترم هیات شیراز ازکاراخلاقی وفرهنگی بازیکن جوان شیرازی آقای محمدچهارمالی که طی اقدامی جوانمردانه مدال قهرمانی رنکینگ جوانان کشورخودرابه خانواده شهیدحججی تقدیم کرده بود تقدیر بعمل آمد.

Related Projects