فارس با درخشش چهارمالی قهرمانی مسابقات بدمینتون نوجوانان پسرکشور
معرفی
مسابقات بدمینتون نوجوانان پسرکشوردرتاریخ 16 / 6 / 95 تا 18 / 6 / 95 دراستان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه برگزارگردید.این مسابقات باحضور 77بازیکن درقسمت انفرادی و 90 بازیکن درقسمت دونفره و بصورت تک حذفی برگزارشد. که درقسمت انفرادی محمدچهارمالی بازیکن بااخلاق و خوش تکنیک شیرازی توانست باغلبه برتمامی حریفان به فینال راه یابد . در فینال نیز با پیروزی بر علی حسین خانی از زنجان بر جایگاه نخست مسابقات قرار گرفت و علی حسین خانی اززنجان دوم شد. همچنین علی یزدانی دیگربازیکن خوب ومطرح شیرازی ازفارس باانجام بازیهای خوب وحساب شده توانست مقام سوم انفرادی مسابقات را اذان خودکند همچنین درقسمت دونفره امیرحسین فاخر و علی فیروزی بازیکنان تکنیکی و بااخلاق جهرمی ازفارس توانستند به مقام سوم دونفره رقابتها دست یابند. تیم دونفره بهجتی – قربانی ازیزد وجاویدی – رستم پور ازتهران به ترتیب اول و دوم شدند. در پایان این دوره ازرقابتها تیم تهران باکسب 485امتیازوزنجان با 380 امتیازبه تربیت اول ودوم شدند .وتیم فارس باکسب 620 امتیاز، بالاترازتیمهای تهران و زنجان مقتدرانه برسکوی نخست مسابقات جای گرفت و قهرمان این دوره از مسابقات شد . بازیکنان تیم فارس : محمدچهارمالی ، علی یزدانی ، علی بهروزی فر ، امیرحسین فاخر ، علی فیروزی ، محمدرضا قیصری ، علی آزادی مهر ، مربی تیم مسلم توانایی و سرپرست تیم آرمین بهروزی فر.

Related Projects