اولین دوره مسابقات بدمینتون خانواده
معرفی
مسابقات بدمینتون خانواده با شرکت مادران و دختران در مجموعه ورزشی تختی تالار بدمینتون برگزار گردید . در پایان این مسابقات تیم مادر و دختر سجادی با غلبه بر حریفان به مقان نخست این دوره از مسابقات دست یافت .

Related Projects