معرفی
به گزارش روابط عمومی هیات ورزش کارگران استان فارس اولین دوره مسابقات استانی بانوان انجمن بدمینتون کارگران فارس به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج جمعه ۳آذرماه ۹۶به میزبانی شیراز و باحضورنایب رئیس هیآت ورزش کارگران استان خانم دری برگزارشد. این مسابقات باحضور۲۶ورزشکار در دوبخش انفرادی ودوبل که درقالب ۷ تیم بصورت دوره ای و تک حذفی به رقابت پرداختند و نتایج ذیل بدست آمد: دربخش یکنفره مقام اول:ویداطالبی(شهرداری) مقام دوم:سارامتقی پیشه(شرکت هوآوی) مقام سوم مشترک:نیلوفرخادم(شرکت عمران )زهراخوشخو(اداره برق) دربخش دونفره مقام اول:ویداطالبی(شهرداری)سارامتقی پیشه(شرکت هوآوی) مقام دوم:سودابه محمودی(فراگزین جنوب)النازفرهادغلامی(اموردام) مقام سوم مشترک:النازخوشخو(کارخانه ارشدچوب)الهه افکاری(دانشگاه شیراز) نیلوفرخادم(شرکت عمران )زهراخوشخو(اداره برق) مسابقات بانظارت خانم مهوش خرمی نژاد نایب رییس انجمن بدمینتون کارگران استان وبا قضاوت داوران خانمها فروغ خیرآبادی سرداور- اکرم جوانمردی-مانداناعمادی-مرضیه حیدری-حبیبه محبوبی برگزارشد. شرکت کنندگان ازشرکت هوآوی-عمران-کارخانه ارشد چوب خوشخو-فراگزین جنوب-پیمانکاری فروغ گستر-شیرازجم گستر-پشتیبانی اموردام-قالی بافی-تالارپوشاک- معدن گل گهر-اصناف رانندگان-دانشگاه شیراز -تامین اجتماعی-شهرداری-استانداری-اداره برق-دفترهواپیمایی پرسیا تورحضور داشتند.

Related Projects